Gaceta Municipal Num. 01
Gaceta Municipal Edición 01
--- martes 04 de Julio de 2017 ---


Gaceta Municipal Num. 02
Gaceta Municipal Edición 02
--- miércoles 09 de Agosto de 2017 ---

Gaceta Municipal Num. 02
Gaceta Municipal Edición 03
--- viernes 08 de Septiembre de 2017 ---

Gaceta Municipal Num. 02
Gaceta Municipal Edición 04
--- martes 17 de Octubre de 2017 ---

Gaceta Municipal Num. 02
Gaceta Municipal Edición 05
--- martes 24 de Octubre de 2017 ---

Gaceta Municipal Num. 02
Gaceta Municipal Edición 06
--- viernes 24 de Noviembre de 2017 ---

Gaceta Municipal Num. 01
Gaceta Municipal Edición 07
--- viernes 29 de Diciembre de 2017 ---


Gaceta Municipal Num. 02
Gaceta Municipal Edición 08
--- viernes 26 de Enero de 2018 ---

Gaceta Municipal Num. 02
Gaceta Municipal Edición 09
--- lunes 05 de Febreo de 2018 ---

Gaceta Municipal Num. 02
Gaceta Municipal Edición 10
--- lunes 26 de Marzo de 2018 ---

Gaceta Municipal Num. 02
Gaceta Municipal Edición 11
--- jueves 12 de Abril de 2018 ---

Gaceta Municipal Num. 02
Gaceta Municipal Edición 12
--- Jueves 24 de Mayo de 2018 ---